Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

everythingwasbeautifulonce
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoversensitive oversensitive
everythingwasbeautifulonce
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
everythingwasbeautifulonce
0759 30a1
everythingwasbeautifulonce

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viaoversensitive oversensitive
everythingwasbeautifulonce
everythingwasbeautifulonce
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel, "Kraina Prozaca"
Reposted fromnervure nervure viaoversensitive oversensitive
everythingwasbeautifulonce
6660 0626
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaoversensitive oversensitive
everythingwasbeautifulonce
6377 ecd1
Reposted fromwetryagain wetryagain viaoversensitive oversensitive
everythingwasbeautifulonce
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
everythingwasbeautifulonce
Reposted frombluuu bluuu viaoversensitive oversensitive
everythingwasbeautifulonce
9582 2c1a
Borszewicz, "Mroki"

May 13 2017

7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaoversensitive oversensitive
everythingwasbeautifulonce
2114 ec1b 500
"Jesteś inny, zachowuj się jak wszyscy..."
everythingwasbeautifulonce
5176 db00
Reposted fromvandalize vandalize viaoversensitive oversensitive
5956 ea6a 500

souhailbog:

Moon Cloud & Stars By Atmospherics | More

everythingwasbeautifulonce
2411 87cf 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viabrzask brzask

May 05 2017

5613 d68a 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viaborsuk borsuk
everythingwasbeautifulonce
7429 1e2b
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viakamlot kamlot

March 16 2017

everythingwasbeautifulonce
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
***
S. I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta
Reposted fromdeszcz deszcz viaxannabelle xannabelle
everythingwasbeautifulonce
Ludzie kłamią. Wykorzystują cię i kłamią, cały czas karmią cię bzdurami o swojej lojalności i obietnicą, że nigdy cię nie zostawią. Nikt nie może tego obiecać, ponieważ życie jest jak pory roku, a pory roku zmieniają się. Nienawidzę zmian. Nie możesz polegać na tym, możesz jedynie polegać na fakcie, że tak się stanie. Ale zanim tak się dzieje i zanim się tego uczysz, czujesz się dobrze z ich głupimi, bzdurnymi obietnicami. Wybierasz wiarę w to, ponieważ tego potrzebujesz. Przechodzisz przez ciepłe lato, kiedy jest pięknie i bezchmurnie - tylko ciepło, ciepło, ciepło. Wierzysz w trwałość ludzką, ponieważ ludzie mają tendencję trzymania się ciebie, kiedy jest dobrze. Możemy to nazwać miodowymi latami. W moim życiu miałam wystarczająco miodowych lat, aby stwierdzić, że ludzie odchodzą, kiedy pojawia się zima. Kiedy życie zamraża cię i drżysz, nakładając na siebie tyle ochrony, aby przetrwać. Początkowo nawet tego nie zauważasz. Zimno sprawia, że jesteś zbyt odrętwiały, aby to zobaczyć. Potem nagle spoglądasz w górę i zauważasz, że  śnieg zaczyna topnieć i uświadamiasz sobie, że spędziłeś samotnie zimę. To właśnie cholernie mnie wkurza. Wkurza na tyle, żeby zostawiać ludzi, zanim oni zostawią mnie. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl