Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

everythingwasbeautifulonce
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
***
S. I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta
Reposted fromdeszcz deszcz viaxannabelle xannabelle
everythingwasbeautifulonce
Ludzie kłamią. Wykorzystują cię i kłamią, cały czas karmią cię bzdurami o swojej lojalności i obietnicą, że nigdy cię nie zostawią. Nikt nie może tego obiecać, ponieważ życie jest jak pory roku, a pory roku zmieniają się. Nienawidzę zmian. Nie możesz polegać na tym, możesz jedynie polegać na fakcie, że tak się stanie. Ale zanim tak się dzieje i zanim się tego uczysz, czujesz się dobrze z ich głupimi, bzdurnymi obietnicami. Wybierasz wiarę w to, ponieważ tego potrzebujesz. Przechodzisz przez ciepłe lato, kiedy jest pięknie i bezchmurnie - tylko ciepło, ciepło, ciepło. Wierzysz w trwałość ludzką, ponieważ ludzie mają tendencję trzymania się ciebie, kiedy jest dobrze. Możemy to nazwać miodowymi latami. W moim życiu miałam wystarczająco miodowych lat, aby stwierdzić, że ludzie odchodzą, kiedy pojawia się zima. Kiedy życie zamraża cię i drżysz, nakładając na siebie tyle ochrony, aby przetrwać. Początkowo nawet tego nie zauważasz. Zimno sprawia, że jesteś zbyt odrętwiały, aby to zobaczyć. Potem nagle spoglądasz w górę i zauważasz, że  śnieg zaczyna topnieć i uświadamiasz sobie, że spędziłeś samotnie zimę. To właśnie cholernie mnie wkurza. Wkurza na tyle, żeby zostawiać ludzi, zanim oni zostawią mnie. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir
everythingwasbeautifulonce
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die vialittlewhitelies littlewhitelies
everythingwasbeautifulonce
everythingwasbeautifulonce
7580 d96d
everythingwasbeautifulonce
4534 08e0
everythingwasbeautifulonce
- Nie możesz mnie naprawić – powiedziałam, spoglądając na jego kolana. - Nie chcę tego. - Jestem zniekształcona - powiedziałam. - W środku i na zewnątrz. - A mimo to cię kocham. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir

March 09 2017

everythingwasbeautifulonce
1273 93e6
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viasoadysta soadysta
everythingwasbeautifulonce
Reposted fromsowaaa sowaaa viarosalie rosalie
everythingwasbeautifulonce
9931 d4d8
Reposted fromdusielecc dusielecc viarosalie rosalie
everythingwasbeautifulonce
3691 2bcd
Reposted fromretaliate retaliate viarosalie rosalie

June 05 2015

0524 e6bc
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viahahat hahat
everythingwasbeautifulonce
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viahahat hahat

May 16 2015

4131 aa79
Reposted fromtwice twice viahahat hahat
everythingwasbeautifulonce
2358 6bdc 500
Reposted fromkaraibski karaibski viahahat hahat
everythingwasbeautifulonce
Reposted fromfelicka felicka viahahat hahat
4322 179b 500
Salvador Dali, Summer.
Reposted fromtwice twice viahahat hahat

April 18 2015

everythingwasbeautifulonce
2153 6cf1 500
Reposted fromexiguus exiguus viaborsuk borsuk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl