Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

everythingwasbeautifulonce
- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura, Siekierezada albo Zima leśnych ludzi

February 13 2020

everythingwasbeautifulonce
6901 ff38 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
everythingwasbeautifulonce
everythingwasbeautifulonce
7616 1c17
everythingwasbeautifulonce
5744 b30f 500
Reposted from0 0 viairmelin irmelin
everythingwasbeautifulonce
“Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę być sama szczęśliwa i zadowolona - ja sama - przez siebie, z siebie i dla siebie.”

— Agnieszka Osiecka
everythingwasbeautifulonce
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
everythingwasbeautifulonce
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
everythingwasbeautifulonce

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
everythingwasbeautifulonce
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
everythingwasbeautifulonce

-kiedy okazało się, że to jest to na co tyle czekałaś ?

-gdy rozmowa z nim wystarczająco mnie pociąga, to że jest obok mnie. Seks jest tylko dopełnieniem, a nie priorytetem. 

  -indiferencia

everythingwasbeautifulonce
0046 fc5d 500
everythingwasbeautifulonce
5995 25bf 500
everythingwasbeautifulonce
Boję się, że Ty wcale tego moje kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o Ciebie. Chciałabym jednak, żebyś pamiętał, że ja o siebie też przecież nie dbam. Jestem czasem dla Ciebie nieczuła, ale ja i dla siebie jestem nieczuła. Zwłaszcza w drobiazgach
— Agnieszka Osiecka
everythingwasbeautifulonce
Bardzo często przez łzy mówiła: ,,Dam sobie radę"
— ..

July 05 2017

8941 b665 500

democratickitties:

abraham lincoln, 1863

Reposted fromiuyhgfdgh iuyhgfdgh viairmelin irmelin

July 04 2017

0615 cdda

roseydoux:

Summer with Monika (1953)

everythingwasbeautifulonce
7374 c8e1
Reposted fromseverak severak viaunmadebeds unmadebeds
everythingwasbeautifulonce
7008 e513 500
everythingwasbeautifulonce
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viaszyszka016 szyszka016
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl