Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

8941 b665 500

democratickitties:

abraham lincoln, 1863

Reposted fromiuyhgfdgh iuyhgfdgh viairmelin irmelin

July 04 2017

0615 cdda

roseydoux:

Summer with Monika (1953)

everythingwasbeautifulonce
7374 c8e1
Reposted fromseverak severak viaunmadebeds unmadebeds
everythingwasbeautifulonce
7008 e513 500
everythingwasbeautifulonce
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viaszyszka016 szyszka016
everythingwasbeautifulonce
8740 0f6d 500
Reposted fromcorvax corvax viakamlot kamlot
everythingwasbeautifulonce
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viaBalladyna Balladyna
everythingwasbeautifulonce
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viaBalladyna Balladyna
everythingwasbeautifulonce
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaBalladyna Balladyna

June 16 2017

everythingwasbeautifulonce
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoversensitive oversensitive
everythingwasbeautifulonce
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
everythingwasbeautifulonce
0759 30a1
everythingwasbeautifulonce

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viaoversensitive oversensitive
everythingwasbeautifulonce
everythingwasbeautifulonce
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel, "Kraina Prozaca"
Reposted fromnervure nervure viaoversensitive oversensitive
everythingwasbeautifulonce
6660 0626
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaoversensitive oversensitive
everythingwasbeautifulonce
6377 ecd1
Reposted fromwetryagain wetryagain viaoversensitive oversensitive
everythingwasbeautifulonce
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
everythingwasbeautifulonce
Reposted frombluuu bluuu viaoversensitive oversensitive
everythingwasbeautifulonce
9582 2c1a
Borszewicz, "Mroki"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl